Yönetim; kısaca sınırlı kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda rasyonel kullanılış biçimidir. Günümüzde aşırı uzmanlaşma, firmaların ana faaliyet alanı dışındaki konularda zaman harcamaktan kaçınacak yollar aramasına ve varlıklarının bakım ve işletmesi için de çeşitli çözümlere ihtiyaç duymasına yol açmaktadır. Bu olgunun doğal sonucu olarak; plazalardan alışveriş merkezlerine, konutlardan fabrikalara kadar her türlü tesisin yönetimi, bakımı ve işletmesi profesyonel deneyim gerektirmektedir. Şirketler açısından işletme ve bakım hizmetlerini bünyelerinde barındırmak ciddi yatırım ve finansal kaynak gerektiriyor. Bu hizmetleri Yüksel Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak üstlenerek sizin ana faaliyet alanınıza odaklanmanızı sağlıyoruz.
 
 Size karşı tek sorumlu olan Yüksel Yönetim Hizmetleri A.Ş., oluşabilecek sorunlarda birden fazla muhatap yerine sorunların tek bir yönetim merkezinden çözülmesini sağlar. Yüksel Yönetim Hizmetleri A.Ş. Türkiye genelinde yönetim, teknik, temizlik, güvenlik, peyzaj gibi hizmetleri tek çatı altında yürüten ender şirketlerden birisidir. Farklı hizmetlerin tek elden sunumu, müşterilerimize zamandan, maliyetten ve insan kaynağından tasarruf sağlamaktadır.


Neden Entegre Tesis Yönetimi?
• Ana faaliyetlere daha etkin odaklanma,
• Dünya standartlarında bilgi ve teknolojilere erişme,
• Mühendislik yaklaşımlarına hızlı erişim,
• Artan satın alma gücü sayesinde maliyetlerin düşmesi,
• Varlıklarınızın değer ve kullanım süresinin artması,
• Bilgi eksikliğinden doğacak riskleri azaltma,
• Zamandan tasarruf,
• Kaynakları daha stratejik konulara yöneltme,
• Genel giderlerinizde %34'e varan tasarruf imkanı,
• Sigorta şirketlerinin talep ettiği primlerde ciddi indirimler alabilme olanağı,
• Çalışanların üstünde yaratacağı sorumluluk, ciddiyet ve daha iyi performansa ulaşma isteği ile kendilerini geliştirmelerini teşvik etme, oto kontrol sağlama,
• Karar mekanizmalarına yardımcı olacak doğru, ölçülebilir, sınıflandırılmış bilgiler sayesinde problemlere direkt odaklanmış çözümler geliştirme,
• Çoklu sistemler ve oto kontrol mekanizmaları sayesinde yanlış ve eksiklerden arındırılmış bilgiler.

Hizmetlerimiz
• Yönetim organizasyonlarının kurulması,
• İşletme bütçelerinin ve yönetim plânlarının hazırlanması,
• Teknik işletim, bakım ve onarım işlerinin yapılması,
• Personel yemeği ve temizlik hizmetlerinin verilmesi,
• Kokteyl ve özel davet ikramlarının organizasyonu,
• Personelli güvenlik ve güvenlik sistemlerinin kurulması ve işletilmesi konularında müşavirlik,
• Peyzaj ve bahçe bakım hizmetlerinin verilmesi,
• Ofis makineleri, satış otomatları, baskı, arşiv ve hizmet otoları yönetimi,
• Otopark işletimi, personel taşıma, oto kiralama ve özel kurye hizmetleri.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Yüksel Yönetim Hizmetleri A.Ş. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Üyesidir. ©2010
• Pazarlama İletişimi: asia minör marketing comminications