Operasyonel araç kiralama hizmetini Yüksel Yönetim A.Ş.'den alın; araç finansmanında kullanacağınız maliyeti başka yatırımlarınıza yönlendirerek, operasyonel kiralamanın avantajlarından yararlanın. Operasyonel Kiralama hizmetimizle sadece finansman değil, diğer birçok alanda da firmanıza avantajlar sağlıyoruz. Araçlarınızın aşınma ve yıpranma payları da göz önüne alınarak hesaplanacak olan uzun dönemli kiralama hizmeti, aynı zamanda firmanızın iş yükünü azaltacak, ilave personel ve zaman kaybına neden olan işlemlere ait harcamalarınızda da ciddi azalma olacaktır.

Neden Kurumsal Oto Kiralama?
• Sermaye Yatırımı: Kiralama ile herhangi bir araç yatırımı yapmazsınız.
• Yatırım Riski: Yatırım riskiniz bulunmaz. Sadece kira sözleşmesi sorumluluğunuz vardır.
• Sabit Gider: Araç masrafların ne olacağını net olarak bilirsiniz ve ekstra hiçbir masraf riskiniz olmaz.
• İşgücü Verimliliği: Araç filonuzla ilgili her türlü bakım-onarım, vergisel, operasyonel sorumluğu yüklenmekteyiz. Bu sayede personelinizi işinizle ilgili daha önemli konulara yönlendirerek verimliliğini arttırabilirsiniz.
• Vergi-Bandrol Takibi: Firmanız adına tüm araçların bandrol, sigorta, muayene ve vergi işlemlerini takip ediyoruz.
• Bakım-Onarım Takibi: Araçlarınızla ilgili yağ değişimlerinden, motor arızalarına kadar her türlü bakım-onarım servisini sağlıyoruz. Aracınız serviste olduğu sürede yerine araç tahsis ediyoruz.
• Vergi Avantajı: Şirketlerin araç alımında ödenen Katma Değer Vergisi indirim konusu olamaz. Dolayısıyla araç alımında ödenen KDV bir maliyet unsurudur. Maliyetlere eklenen KDV'nin ancak alınan aracın amortismanı yoluyla itfası gerekir ki, bu da gerek normal gerekse azalan bakiyeler amortismanı çerçevesinde 5 yıldır. Ayrıca Kiralama faturaları gider olarak muhasebeleştiğinden şirketlere, KDV ve vergi indirimi sağlar.

Kiralama Koşullarımız

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Yüksel Yönetim Hizmetleri A.Ş. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Üyesidir. ©2010
• Pazarlama İletişimi: asia minör marketing comminications