EN | TR
İK Politikamız
Kurumsal > İK Politikamız

İK Politikamız

Etkin yönetim stratejimizin bir parçası olarak; çalışanlarımızın yetkinliğini, süreç katılımını ve memnuniyetinin arttırıyoruz.

Yüksel Yönetim Hizmetleri A.Ş., sektöründeki lider konumunu sürdürmek ve şirketi geleceğe taşımak için; İnsan Kaynakları Yönetimi’ni iş stratejilerinin odağında konumlar ve tüm İK uygulamalarını birbirine bağlı, bütünleşik bir sistemde yönetmeyi hedefler.

 

Kurum kültürünü bu felsefeyle oluşturan şirketimiz;

• İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerini oluşturur.

• Çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için, etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunar.

• Ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekler.

• Çok kültürlülük ile yoğrulmuş farklılıkları bir fırsat olarak görür ve çalışan profilini buna ilkeye göre şekillendirir.

• İnsan kaynakları yönetimimiz; alanında uzman, gelişime açık, potansiyeli yüksek adaylar arasından “doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi” prensibi çerçevesinde seçme ve yerleştirme faaliyetlerini ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirir.

• Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğine önem veririz.

• Sürdürülebilir bir gelecek için; çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri başta olmak üzere tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek vazgeçilmez ilkemizdir.