EN | TR
Kalite Politikalarımız
Kurumsal > Kalite Politikalarımız

Kalite Politikalarımız

Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

Yüksel Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak; ISO 9001 standartlarının gereklerini yerine getiriyoruz. Kalite yönetim sistemimizin dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini temel önceliğimizdir. Bu yaparken kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetler üretiyoruz.

Stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için;

• Yürürlükteki kanun ve mevzuat şartlarına uygun hareket etmeyi,
• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini bilmeyi,
• Tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetine odaklanmayı,
• Süreç odaklı operasyon yönetim sistemimizi etkin kılmayı,
• Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,
• Çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler vererek çalışanlarımızda kalite bilincini oluşturmak,
• Her projeyi zamanında, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,
• Sürekli iyileştirmelerle örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmimizi sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kalite politikası olarak belirlemiştir.

 

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız

Sürdürülebilir bir çevre için; tüm süreçlerimizi direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirerek, çevrenin korunmasını sağlamak Çevre Politikamızın vazgeçilmezleridir. İnsanın ayrılmaz bir parçası olan çevreyi koruyarak, doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması amacıyla; çevre politikamızın esaslarını harfiyen yerine getirmekteyiz.

Temel Politikalarımız;

• Uluslararası yasal düzenlemeler, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülükler kapsamında Çevre Yönetimi Sistemi'nin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirilmesini sağlamak,
• Tüm çalışan ve paydaşlarımızın çevre bilincinin arttırılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek,
• Karbon ayak izimizi ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine olan etkimizi azaltarak,
• Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak izleyip kontrol altında tutmak.

 

 

İş sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Yüksel Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak;  insanı en değerli varlık kabul eder ve çalışanlarımızın ve paydaşlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı öncelikli iş hedefi olarak benimseriz. Bu felsefe kurum kültürümüzün de temelidir.

Temel Politikalarımız;

• İSG ile ilgili planlamalar yapılırken çalışanlarımızın yanı sıra, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve etkilenebilecek ilgili tüm tarafları göz önünde bulundurarak farkındalığı sağlamak; tüm tarafların İSG mevzuatına ve kuruluşumuz özel şartlarına uymasını sağlamak,
• İSG yönetimi ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Şirketimizde ve müşteri işyerlerin de sıfır iş kazası hedefine ulaşmak,
• Tüm çalışan ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının arttırılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek,
• Periyodik olarak belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi ve bu sayede iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi taahhüt ederiz.