EN | TR
PERSONEL TEDARİĞİ VE BORDROLAMA HİZMETLERİ
Hizmetlerimiz > PERSONEL TEDARİĞİ VE BORDROLAMA HİZMETLERİ

PERSONEL TEDARİĞİ VE BORDROLAMA HİZMETLERİ

-Operasyonel yetkinlik ve esneklik
-Süreci biz yönetiyor, siz sonuçlarla ilgileniyorsunuz

 

Yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç duyduğunuz nitelikte tam zamanlı- yarı zamanlı, kısa süreli, süresiz personel tedariği ve bordrolama hizmetlerimiz sayesinde destek personeli için minimum düzeyde enerji harcamanızı sağlıyoruz.

Kurum/şirket olarak ihtiyacınız olan personeli insan kaynakları havuzumuzdan sağlarken; bütün oryantasyon eğitimlerini de vermiş oluyoruz. Personelin özlük, İGS işlemlerini ve yasal tüm yükümlülükleri takip ediyor, aylık olarak da size raporluyoruz. Sürekli değişen ve güncellenen mevzuatı ve teşvikleri sizin adınıza takip ediyor ve bilgilendirme yapıyoruz.

Hizmetlerimiz

• Ulusal ve uluslararası iş yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık,
• Özlük ve çalışma bilgilerinin girişi,
• Bordro hazırlama, ödenekler, sigorta, net ücret ve resmi listenin hazırlanması,
• Ücret bordrolarının personele iletilmesi ve takibi,
• Personel özlük dosyalarının hazırlanması,
• Ödenecek net ücretlerin personelin ilgili banka hesaplarına aktarılması,
• Yıllık izin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,
• SGK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması,
• Merkez, işyeri ve şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemleri,
•  İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,